Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Diana Kamenická
I.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Renáta Urbániková
I.C Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Andrea Miklášová
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martina Červeňanská
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Horňáková
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Ridzoňová
III.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Andrea Lašticová
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Eva Králiková
IV.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Borecká
Špeciálna trieda 1 Triedny učiteľ Mgr. Lenka Molnárová
V.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Radoslav Novelinka
V.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Lišková Urbanová
VI.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Karlubiková
VI.B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Eva Lóžiová
Špeciálna trieda 2 Triedny učiteľ Mgr. Jana Brzová
VII.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lenka Miháliková
VII.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Sýkorová
VIII.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Daniel Čiernik
VIII.B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Miriam Sklenárová
IX.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Vladimír Andruška
IX.B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Edita Kabátová

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 14.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Školská 1699/23, Močenok
    Školská 1699/23
    951 31 Močenok
  • Základná škola: +421 x 037 6552894

    Školská jedáleň: +421 x 037 7781352

Fotogaléria