Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martina Červeňanská
I.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Horňáková
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Diana Kamenická
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Renáta Urbániková
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Eva Králiková
III.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Borecká
Špeciálna trieda1 Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lenka Molnárová
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Ridzoňová
IV.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Andrea Lašticová
V.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Karlubiková
V.B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Eva Lóžiová
Špeciálna trieda2 Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Brzová
VI.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Libuša Lenčéšová
VI.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Sýkorová
VI.C Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Andrea Miklášová
VII.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Daniel Čiernik
VII.B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Miriam Sklenárová
VIII.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Vladimír Andruška
VIII.B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Edita Kabátová
IX.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Lišková Urbanová
IX.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Radoslav Novelinka

© aScAgenda 2018.0.1113 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 25.06.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Školská 1699/23, Močenok
    Školská 1699/23
    951 31 Močenok
  • Základná škola: +421 x 037 6552894

    Školská jedáleň: +421 x 037 7781352

Fotogaléria