CVČ Slniečko - krúžky

Interní zamestnanci – krúžková činnosť CVČ 2017/2018

1.

Králiková Eva

Šikulkovia I.

Piatok

13,00

2.

Lenčéšová Lýdia

Šikulkovia II.

Štvrtok

13,00

3.

Pápayová Andrea

Práca s PC I.

Utorok

13,35

4.

Pápayová Andrea

Práca s PC II.

Streda

13,35

5.

Kabátová Edita

Mat. a biol. súťaže

Streda

13,30

6.

Borecká Zuzana

Gymnastický I.,

Piatok

13,45

7.

Borecká Zuzana

Gymnastický II.,

Utorok

14,30

8.

Borecká Zuzana

Hráme sa s PC I.

Štvrtok

13,45

9.

Lacko Eduard

Miš Maš I.,

Utorok

13,00

10.

Lacko Eduard

Miš Maš II.

Štvrtok

13,00

11.

Lacko Eduard

Akvaristicko-teraristický

Pondelok

13,00

12.

Brzová Jana

Mladý zdravotník

Piatok

13,45

13.

Lišková – Urbanová Jana

Matematický I.

Utorok

7,00
14,30

14.

Lišková – Urbanová Jana

Matematický II.

Streda

7,00
14,30

15.

Novelinka Radoslav

Krúžok SJL I.

9.a- Utorok

13,30

16.

Novelinka Radoslav

Krúžok SJL II.

9.b- Streda

13,30

17.

Lašticová Andrea

Hráme s PC II.

Piatok

12,45

18.

Čiernik Daniel

Futbalový – II. skup.

Utorok

15,00

19.

Čiernik Daniel

Florbal  /3.-9. I.

Streda

13,45

20.

Čiernik Daniel

Futbal dievčatá I.

Pondelok

13,45

21.

Čiernik Daniel

Futbal dievčatá II.

Štvrtok

13,45

22.

Čiernik Daniel

Florbal 3.-9. II.

Piatok

13,45

 

Externí zamestnanci – krúžková činnosť CVČ 2017/2018

1.

Dominika Kuchynková

Divadelný

 

 

2.

Marta Braunová

Hádzanársky

Pondelok

15,00

3.

Lukáš Lacko

Televíz. tvorba

Štvrtok

15,00

4.

Mária Dičérová

Šikovné ruky

Štvrtok

14,00

5.

Ing. Pápay Miroslav

Mladý poľovník

Utorok

14,00

6.

Gabriel Vrba

Futbalový 1.-4.

Utorok

16,30

7.

Štefan Móri

Karate

Utorok

18,00

 

Ponuka krúžkov v školskom roku 2017/2018

P.č.

Názov krúžku

Vedúci krúžku

1.

Divadelný krúžok

p. Kertészová Martina,
p. Dominika Kuchynková

2.

Hasičský krúžok

Ing. Michal Varga

3.

Hádzanársky prípravka (1.- 2. roč.)
PaedDr. Sklenárová Miriam

4.

Hádzanársky – žiačky

p. Marta Braunová

5.

Televízna tvorba

p. Lukáš Lacko

6.

Stolný tenis

p. Juraj Dičér,
p. Jozef Hipp

7.

Šachový krúžok

p. Juraj Dičér,
p. Bohuš Bleho

8.

Šikovné ruky

p. Mária Dičérová

9.

Mladý poľovník

Ing. Miroslav Pápay

10.

Šikulkovia

Mgr. L. Lenčéšová,
Mgr. Eva Králiková

11.

Malý Matičiarik

Mgr. Jolana Lenčéšová

12.

Práca s PC   5. – 9. ročník

Mgr. Andrea Pápayová

13.

Matematické a biologické súťaže

PaedDr. Edita Kabátová

14.

Gymnastický krúžok

Mgr. Zuzana Borecká

15.

Hráme sa s PC – 1. stupeň

Mgr. Zuzana Borecká

16.

MIŠ-MAŠ (údržba,šport,varenie)

Mgr. Eduard Lacko

17.

Akvaristicko-teraristický       

Mgr. Eduard Lacko

18.

Mladý zdravotník 3. roč.-9.roč.

Mgr. Jana Brzová

19.

Matematický krúžok I., II.

Mgr. Jana Lišková - Urbanová

20.

Krúžok Slov. jazyka a literatúry

Mgr. Radoslav Novelinka

21.

Futbalový krúžok 1. – 4. roč.

Mgr. Gabriel Vrba

22.

Futbalový krúžok 5. – 9. roč.

Mgr. Gabriel Vrba

23.

Futbalový krúžok – 2. stupeň

Mgr. Daniel Čiernik

24.

Florbal 3. roč. – 9. roč.

Mgr. Daniel Čiernik

25.

Futbal dievčatá

Mgr. Daniel Čiernik

26.

Karate

p. Štefan Móri

 

Prvý krúžok je zadarmo. Druhý krúžok sa platí okrem krúžkov, ktoré reprezentujú obec Močenok a Základnú školu v Močenku (t.j. všetky športové krúžky). Príspevok je 3,- €/mesiac a vyberá sa na štyri mesiace (12,- € na polrok).

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Školská 1699/23, Močenok
    Školská 1699/23
    951 31 Močenok
  • Základná škola: +421 x 037 6552894

    Školská jedáleň: +421 x 037 7781352

Fotogaléria