Pondelok 8. 3. 2021
Počet návštev: 2112699

VITAJTE NA STRÁNKACH NAŠEJ ŠKOLY

Novinky

 • Od 8.marca 2021 žiaci I.stupňa a špeciálnych tried budú prichádzať ráno do školy podľa nasledovného harmonogramu:

  o 7,35 hod. žiaci 4. ročníka

  o 7,40 hod. žiaci 3. ročníka

  o 7,45 hod. žiaci 2. ročníka, tried D1 a D2

  o 7,50 hod. žiaci 1. ročníka.

  ŠKD bude v prevádzke denne po skončení vyučovania vždy do 15,00 hod.

  Výdaj obedov v ŠJ bude v osobitnom režime od 11,15 hod. do 13,00 hod.

  Spôsob odhlasovania z obedov zostáva nezmenený. V prípade otázok sa obráťte telefonicky na vedúcu ŠJ.

 • Na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2021/10079:2-A 1810 a povolenia zriaďovateľa školy sa na I. stupni a v špeciálnych triedach od8. marca 2021 obnoví prezenčné vyučovanie, prednostne pre žiakov, ktorísú deťmi zamestnancov s nevyhnutným výkonom práce, alebo pre žiakov,ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu.

  Na základe výsledku prieskumu bude v prevádzke aj školská jedáleň a ŠKD.

  Pri nástupe do školy je zákonný zástupca žiaka povinný predložiť Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním osobných údajov a INFORMÁCIE pre dotknuté osoby.

 • Od 1.3.2021 do 5.3.2021 jarné prázdniny. Vyučovanie začína 8.3.2021.

  O forme vyučovania po jarných prázdninách Vás budeme informovať.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Školská 1699/23, Močenok
  Školská 1699/23
  951 31 Močenok
 • Základná škola: +421 x 037 6552894

Fotogaléria