Zoznam tried

Názov
1.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Horňáková
1.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martina Červeňanská
Špeciálna trieda 1 Triedny učiteľ Mgr. Lýdia Lenčéšová
2.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Renáta Urbániková
2.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Diana Kamenická
3.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Andrea Miklášová
3.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Eva Králiková
Špeciálna trieda 2 Triedny učiteľ Mgr. Lenka Molnárová
4.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Andrea Lašticová
4.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lenka Miháliková
4.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Ridzoňová
5.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Miriam Sklenárová
5.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Sýkorová
6.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Nikola Kolenčíková
6.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Andrea Pápayová
7.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Libuša Lenčéšová
7.B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Edita Kabátová
8.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Radoslav Novelinka
8.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lenka Amberská
Špeciálna trieda 3 Triedny učiteľ Mgr. Jana Brzová
9.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Karlubiková
9.B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Eva Lóžiová

© aScAgenda 2022.0.1284 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 06.09.2021

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Školská 1699/23, Močenok
    Školská 1699/23
    951 31 Močenok
  • Základná škola: +421 x 037 6552894

Fotogaléria