Ponuka krúžkovej činnosti 2021/22

Ponuka krúžkovej činnosti v CVČ Slniečko pri ZŠ Močenok na školský rok 2021/2022

  Názov krúžku Vedúci krúžku
1 Práca s počítačom 5. -9. ročník Mgr. A. Pápayová
2 Hráme sa s PC  - 2.-4. ročník Mgr. A. Lašticová
3 Hráme sa s PC  - 2.-4. ročník Mgr. L. Lenčéšová
4 Krúžok SJL – 9.b Mgr. Z. Sýkorová
5 Krúžok SJL – 9.a Mgr. J. Karlubiková
6 Šikovné ruky p. M. Dičérová, p. V. Horváthová
7 Mladý zdravotník Mgr. J. Brzová
8 Gymnastika Mgr. D . Čiernik
9 Futbal – II. stupeň Mgr. D . Čiernik
10

Florbal  – II. stupeň

Mgr. D . Čiernik
11

Stolný tenis – II. stupeň

Mgr. D . Čiernik
12 Chemický -  II. stupeň PaedDr. M. Sklenárová
13 Šikulkovia Mgr. E. Králiková
14 Hádzaná Mgr. J. Pčolová, p. E. Melnyk
15 Karate p. Š. Móri
16

Matematický krúžok – 9.a

Matematický krúžok – 9.b

PaedDr. E. Kabátová
PaedDr. E. Kabátová
17 Futbal 1.-2. ročník p. M. Šarközi
18 Futbal 3. -5. ročník p. M. Šimko
19 Futbal 6. -9. ročník p. M. Hunková
20 Akvaristický Mgr. E. Lacko

 

Krúžková činnosť by mala začať od 1. 10. 2021.

Dátum však bude ešte upresnený!

 

Prihlášku je potrebné odovzdať triednemu učiteľovi/ triednej učiteľke

do piatku 10. 9. 2021.

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Školská 1699/23, Močenok
    Školská 1699/23
    951 31 Močenok
  • Základná škola: +421 x 037 6552894

Fotogaléria