Zoznam učiteľov

 
 
Mgr. Eduard Lacko Rozvrh
Riaditeľ
 
 
Mgr. Dana Ševčíková Rozvrh
Zástupkyňa
 
 
Mgr. Lenka Amberská Rozvrh
Triedna učiteľka: 8.B
 
 
Jana Blehová Vychovávateľka
 
 
Zuzana Blehová Vychovávateľka
 
 
Mgr. Jana Brzová Rozvrh
Triedna učiteľka: Špeciálna trieda 3
 
 
Mgr. Martina Červeňanská Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.B
 
 
Mgr. Daniel Čiernik Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Daniel Čiernik Učiteľ
 
 
Mgr. Zuzana Horňáková Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.A
 
 
PaedDr. Edita Kabátová Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.B
 
 
Mgr. Diana Kamenická Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.B
 
 
Mgr. Jana Karlubiková Rozvrh
Triedna učiteľka: 9.A
 
 
Mgr. Nikola Kolenčíková Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.A
 
 
Mgr. Eva Králiková Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.B
 
 
Mgr. Lucia Kubicová Vychovávateľka
 
 
Mgr. Andrea Lašticová Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.A
 
 
Mgr. Libuša Lenčéšová Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.A
 
 
Mgr. Lýdia Lenčéšová Rozvrh
Triedna učiteľka: Špeciálna trieda 1
Zástupca v triede: Špeciálna trieda 1
 
 
Mgr. Monika Leššová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Jana Lišková Urbanová Učiteľka
 
 
Ing. Eva Lóžiová Rozvrh
Triedna učiteľka: 9.B
 
 
Mgr. Lenka Miháliková Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.B
 
 
Peter Michalov, PhD. Rozvrh
Učiteľ
 
 
PaedDr. Andrea Miklášová Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.A
 
 
Mgr. Lenka Molnárová Rozvrh
Triedna učiteľka: Špeciálna trieda 2
 
 
Mgr. Radoslav Novelinka Rozvrh
Triedny učiteľ: 8.A
 
 
Mgr. Andrea Pápayová Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.B
 
 
Mgr. Nora Pozsonyiová Iná pedagogická zamestnankyňa
 
 
Mgr. Jana Ridzoňová Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.C
 
 
PaedDr. Miriam Sklenárová Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.A
 
 
Mgr. Blanka Slamková Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Zuzana Sýkorová Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.B
 
 
Bc. Mária Švelanová Iná pedagogická zamestnankyňa
 
 
Mgr. Renáta Urbániková Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.A
 
 
Mgr. Dalibor Vavro Rozvrh
Učiteľ
 
 
Gabriela Vrabcová Vychovávateľka

© aScAgenda 2022.0.1284 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 06.09.2021

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Školská 1699/23, Močenok
    Školská 1699/23
    951 31 Močenok
  • Základná škola: +421 x 037 6552894

Fotogaléria