Zverejňovanie

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Zverejňovanie zmlúv v súlade s ustanoveniami zákona č. 546/2010- ZÁKON z 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Zverejňovanie podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky z 30. marca 2011, ktorým sa ustanovuje hodnota objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby, ktoré sa nezverejňujú (v súlade s Nariadením Vlády SR od 1. 5. 2011 platí limít na zverejňovanie faktúr a objednávok v hodnote nad 1000 €).

S účinnosťou od 1. 1. 2012 nadobúda platnosť zákon č. 382/2011 z 19. októbra 2011.

Rok 2016
Povinne zverejňované zmluvy:
- Zmluvy      
- alebo    Zmluvy
Doručené faktúry:
Objednávky tovarov a služieb:
 
Rok 2015
Správa o hospodárení ZŠ 2015  -  Správa_o_hospodárení_ZŠ_2015.pdf
Povinne zverejňované zmluvy:
- Zmluvy      
- alebo    Zmluvy
Doručené faktúry:
Objednávky tovarov a služieb:
 
Rok 2014
Správa o hospodárení ZŠ 2014  -  Správa_o_hospodáreni_ZŠ_2014.pdf
Povinne zverejňované zmluvy:
- Zmluvy      
- alebo    Zmluvy
Doručené faktúry:
Objednávky tovarov a služieb:
 
Rok 2013
Povinne zverejňované zmluvy:
- Zmluvy      
- alebo    Zmluvy
Doručené faktúry:
Objednávky tovarov a služieb:
 
Rok 2012
Povinne zverejňované zmluvy:
- Zmluvy      
- alebo    Zmluvy
Doručené faktúry:
Objednávky tovarov a služieb:
 
Rok 2011
Povinne zverejňované zmluvy:
- Zmluvy      
- alebo   Zmluvy
Doručené faktúry:
Objednávky tovarov a služieb:

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Školská 1699/23, Močenok
    Školská 1699/23
    951 31 Močenok
  • Základná škola: +421 x 037 6552894

Fotogaléria