• Šaliansky Maťko, školské kolo - 9.12.2019

  Dňa 9. 12 2019 sa uskutočnilo školské kolo  v prednese povesti Šaliansky Maťko.  Do súťaže sa zapojilo 14 recitátorov, ktorí boli rozdelení do jednotlivých kategórií.

  Vyhodnotenie:

  1. kategória ( 2. – 3. roč.)

         1. miesto: Ján Molnár, 3. a

         2. miesto: Nela Molnárová, 2. a

         3. miesto: Miroslav Vagunda, 2. b

  2. kategória ( 4. – 5. roč.)

         1. miesto: Silvia Švihoríková, 4. b

         2. miesto : Eliška Spišiaková, 4. a

         3. miesto : Peter Lenický, 4. b

  3. kategória ( 6. – 7. roč. )

         1. miesto: Barbora Horňáková, 6. a

         2. miesto: Ema Matušicová, 6. a

         3. miesto: Linda Paškevičová, 7. b, Samuel Palkovič, 6. a

  V okresnom kole v Šali nás bude reprezentovať Ján Molnár, Silvia Švihoríková a Barbora Horňáková.

 • Filozoficko-ekologická výstava: Tri rady Eda "vševeda" - 5.11.2019

  Filozoficko-ekologická výstava: 

  Tri rady Eda "vševeda"

  I. strom:  NIKDY NIE SI SÁM

  II. strom:  NIKDY SA NEVZDÁVAJ

  III. strom:  NIKDY NEZABÚDAJ, ŽE SI ČLOVEKOM

  ... každý si tieto symboly nájde sám.

  Do galérie Filozoficko-ekologická výstava: Tri rady Eda "vševeda" - 5.11.2019 boli pridané fotografie.

 • Slovensko - krajina v srdci Európy

  Žiaci našej školy sa zapojili do celoslovenskej výtvarnej súťaže s medzinárodnou účasťou s názvom SLOVENSKO - KRAJINA V SRDCI EURÓPY. Téma 11. ročníka sa niesla v duchu 100. výročia úmrtia M. R. Štefánika. Spomedzi  viac ako 1000 zaslaných prác vybrali prácu našich žiakov a ocenili ju zvláštnou cenou poroty v kategórii od 11 do 15 rokov. Cenu si prevzali osobne priamo na Ministerstve kultúry v Bratislave dňa 21.10.2019.

  Srdečne blahoželáme.

  Do galérie Slovensko - krajina v srdci Európy boli pridané fotografie.

 • Návšteva družobnej školy vo Vracove - 3.10.2019

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Jesenný zber papiera

  Jesenný zber papiera

  od 7. októbra do 11. októbra 2019

  v čase od 13,00 do 16,00

  v areáli našej školy.

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľ školy oznamuje, že dňa 3. októbra 2019 udeľuje riaditeľské voľno vzhľadom na návštevu všetkých zamestnancov školy družobnej obce Vracov.

 • Vyhodnotenie výsledkov športových súťaží za šk. rok 2018/2019 - Nitriansky kraj

  Vrámci okresu Šaľa sme sa umiestnili na I. mieste s počtom bodov 149.

  Vrámci kraja na prekrásnom VIII. mieste.

  Riaditeľ školy ďakuje všetkým žiakom, ale aj učiteľom, ktorí sa podieľali na týchto skvelých výsledkoch.

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Oznam o obedoch - školská jedáleň pri ZŠ Močenok

  Vážení rodičia,

  nadobudnutím účinnosti zákona č. 544/2010 z.z O dotáciách vstúpila do platnosti  od 1.9.2019 pre ZŠ novela zákona týkajúca sa  zabezpečovania školského stravovania pre vybraný okruh stravníkov v zariadeniach školského stravovania.

  Na základe predmetnej novely má každý žiak základnej školy nárok na dotáciu vo výške 1,20 € na poskytnutie obeda, alebo iného jedla / balíček - vo výnimočných prípadoch a len na nevyhnutný čas/.

  Dotácia na stravu sa poskytne len v prípade, ak sa dieťa zúčasnilo na výchovno-vzdelávacej činnosti alebo vyučovania a odobralo stravu.

  Ak sa dieťa nezúčastní vyučovania, dotácia sa v príslušnom dni neposkytne.

  Odhlasovanie z obedov bude prebiehať deň vopred, najneskôr do 14,00 hod. telefonicky

   č.t. 037 7781352, alebo osobne v priestoroch jedálne.

  V prípade, ak dieťa náhle ochorie a rodič ho nestihne odhlásiť, rodič je oprávnený v prvý deň choroby prísť zobrať obed do obedára v čase od 11,30 hod - do 12,00 hod., ale  musí si ho  zaplatiť, na tento obed sa dotácia nevzťahuje.  Na nasledujúce dni choroby dieťa z obeda odhlási.

  Z dôvodu plynulého zabezpečenia vydávania stravy a predpokladaného náporu stravníkov je potrebné dodržiavať čas vynášania obedov z jedálne. Počas vydávania obedov pre deti základnej školy sa strava do obedárov poskytovať nebude, preto je potrebné dodržiavať určený čas.

  V nabližších dňoch budú triedne učiteľky deťom rozdávať záväzné Zápisné lístky na stravovanie v šk.roku 2019/2020. Žiaci  ich obratom, najneskôr do 20.júna 2019  podpísané od rodičov vrátia triednemu učiteľovi. Svojim podpisom rodič  súhlasí s podmienkami poskytovania stravy a je povinný ich dodržiavať. Uvedené podmienky budú súčasťou Prevádzkového poriadku zariadenia a Vnútorného poriadku školy.

  Súčasne so zápisným lístkom žiaci dostanú aj poukážku na uhradenie jednorázového príspevku na stravovanie  vo výške 20,00 €, ktorý sa môže uhradiť  ihneď po odovzdaný zápisného listku, najneskôr však  do 20.augusta 2019.

  Tento príspevok bude slúžiť na úhradu stravy v prípade, ak rodič dieťa z obeda neodhlási a dieťa sa nezúčastí na vyučovaní, čím mu nárok na poskytnutie dotácie zaniká. V prípade, ak rodič počas školského roka bude dodržiavať všetky podmienky poskytovania stravy, dieťa bude v prípade neprítomnosti na vyučovaní pravidelne  odhlasovať, jednorázový príspevok sa mu na konci školského roka v plnej sume vráti.

  Stravník, ktorý do stanoveného termínu nesplní stanovené podmienky, nebude zaradený do zoznamu žiadateľov o dotáciu a nárok na dotáciu mu vznikne až od prvého dňa nasledujúceho mesiaca. To bude platiť aj pre žiakov, ktorí sa na stravovanie prihlásia počas školského roka.

  Vážení rodičia, nakoľko nás od 2.septembra 2019 čaká náročné obdobie na zabezpečenie stravovania pre vaše deti, žiadame Vás, aby ste sa k tejto problematike postavili zodpovedne, v stanovených termínoch odovzdali potrebné dokumenty, vykonali úhradu jednorázového príspevku a počas školského roka pravidelne odhlasovali svoje deti z obedov počas ich neprítomnosti na vyučovaní.

  Celý oznam o obedoch aj tu: Oznam_obedy.docx

 • Exkurzia u hasičov v Nitre - 17.6.2019

  Dňa 17. 6. 2019 žiaci 1. a  2. ročníka ZŠ Močenok navštívili Hasičský a záchranný zbor v Nitre. Žiaci si pozreli kancelárie, jedáleň, telocvičňu a iné miestnosti v budove. V garáži ich očarili záchranné hasičské vozidlá a rôzne náradie a pomôcky. Niektorí si vyskúšali hasičskú prilbu a oblečenie. Na ihrisku prekonávali rôzne prekážky, vozili sa na terénnom aute, liezli na hasičské auto a vyskúšali si hasenie ohňa pomocou hadice s vodou. Na ,,záchrannú akciu" budú žiaci dlho spomínať. Boli premočení do nitky a museli sa sušiť na slniečku, aby prázdniny neprivítali s chorobou v posteli. Na záver každý žiak dostal na pamiatku hasičskú vymaľovánku.

  Bol to super prežitý deň!

  Do galérie Exkurzia u hasičov v Nitre - 17.6.2019 boli pridané fotografie.

 • Obojživelník - tábor v škole - 1. - 4. 7. 2019

  Obojživelník - tábor v škole - 1. - 4. 7. 2019

  Športový tábor

  „Obojživelník“

  1. - 4. 7. 2019 - 4 dni

  Cena za pobyt je 28 eur.

  V cene je zahrnutá: strava (4x obed), pitný režim, pomôcky a ceny do súťaží.

  Bližšie informácie: Tábor v škole - Obojživelník

 • Maľovaná fyzika - 24.5.2019

  Fyzika je všade okolo nás. Stretávame sa s ňou neustále, nielen na hodinách fyziky. Pomáha nám pochopiť svet, vysvetľuje javy, ktoré sú základom iných vied. O vysvetlenie rôznych fyzikálnych dejov sa prišli do Šale podeliť trojčlenné družstvá z jednotlivých škôl okresu. Na podujatí vypracovali - namaľovali projekt a pred účastníkmi podujatia ho potom odprezentovali a vysvetlili z fyzikálnej stránky. Takto sa žiaci podelili o svoje vedomosti a dozvedeli sa mnoho nových vecí. Takáto tvorba a prehliadka projektov bola obohacujúca pre všetkých účastníkov podujatia prebiehajúceho v príjemnej tvorivej atmosfére.

  Našu školu zastupovali žiačky: Janka Lenická IX.B, Dianka Pápayová IX.B a Zuzka Sabová IX.B.

  Do galérie Maľovaná fyzika - 24.5.2019 boli pridané fotografie.

 • 100. výročie úmrtia M. R. Štefánika - 3.5.2019

  100. výročie úmrtia M. R. Štefánika - 3.5.2019
 • Návšteva učiteľov z Vracova - 2.5.2019

  Návšteva učiteľov z Vracova - 2.5.2019
 • Deň matiek

  Deň matiek

  Srdečne Vás pozývame na slávnostnú akadémiu ku "Dňu matiek", ktorá sa uskutoční

  12. mája 2019 o 16,00

  v kinosále v Močenku.

 • Zber papiera

  Zber papiera

  V dňoch   6., 7., 9., 10. a 13. mája  2019  sa v areáli ZŠ Močenok uskutoční

  ZBER  PAPIERA

  denne  od 13,00 do 16,00 hod.

  Papier preberieme zviazaný alebo zabalený.

 • 2% dane

  Vážení rodičia, prispejte prosím aj tento rok 2% z Vašich daní pre Rodičovské združenie pri Základnej škole Močenok. Podrobné informácie a tlačivo nájdete na stránke našej školy.

  Ďakujeme!

  Vyhlásenie o poukázaní dane: Vyhlasenie-o-poukazani-dane.pdf

 • Pestrá strava bez zbytočnej chémie - 26.4.2019

  Dňa 26.4.2019 sa na ZŠ v Močenku uskutočnila aktivita žiakov v rámci celoštátneho projektu „Pestrá strava bez zbytočnej chémie".

  Cieľom projektu je vytvorenie správnych stravovacích návykov žiakov od detského veku a zameranie sa predovšetkým na používanie surovín a potravín bez zbytočnej chémie.

  Projektového dňa sa zúčastnili vybrané deti z 8. a 9. ročníka.

  Deti boli rozdelené do skupín a tímovo pripravovali podľa receptov zdravé desiate (olovranty). Rýchlo sa vžili do rolí kuchárov a kuchárok. Starostlivo čítali recepty, strúhali, krájali, miešali, natierali, zdobili, prezentovali a ochutnávali pripravené desiate z rôznych druhov pečiva a vlastnoručne namiešaných nátierok.

  Najväčší úspech mala tuniaková nátierka s cviklou (skoro  nestihla fotenie), vajíčková, pórková a mrkvová boli tiež vynikajúce. Bulgur na sladko prekvapil svojou vynikajúcou chuťou takmer každého. Nádherne nachystané a ozdobené taniere čakali už iba na ochutnávanie a hodovanie. So všetkými dobrotami sa veľmi ochotne podelili aj s pani učiteľkami a pánom riaditeľom. Malé kúsky pripravili na ochutnávanie pre kamarátov.

  Aktivita prebiehala pod vedením certifikovanej výživovej poradkyne Ing. Ildikó Haszterman a pani učiteľky Edity Kabátovej, ktorá  vypísala  diplomy, rozdala deťom magnetky a varešky, s ktorými sa aj spoločne vyfotili.

  Na záver sa vytvoril aj priestor pre komunikáciu o pitnom režime a nesladených nápojoch, o nevhodnej konzumácii sladkostí, ktoré obsahujú príliš veľké množstvo cukru a tuku. Navrhli sa aj rôzne alternatívy – voda, nápoje s ovocím, ovocné šťavy, dezerty z tvarohu, ...

  Výživová poradkyňa sa na našej škole cítila skutočne dobre. Žiaci úžasne spolupracovali, dúfame, že nadobudnuté vedomosti uplatnia v praxi. Ďakujeme jej za  cenné informácie.

  Prikladám  pár fotiek, aby ste si tiež vedeli „vychutnať"  perfektnú atmosféru tvorby „pestrej stravy bez zbytočnej chémie“.

  Do galérie Pestrá strava bez zbytočnej chémie - 26.4.2019 boli pridané fotografie.

 • Zápis do 1.ročníka

  Našich "malých" prváčikov vítali na zápise Včielka Maja a Snehulienka.

  Na šk. rok 2019-2020 sme zapísali 47 budúcich žiakov.

  Do galérie Zápis do 1.ročníka boli pridané fotografie.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Školská 1699/23, Močenok
  Školská 1699/23
  951 31 Močenok
 • Základná škola: +421 x 037 6552894

Fotogaléria