• Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Samotestovie - návod

  Návod výrobcu na použitie pri samotestovaní: Samodiagnostický test: Návod na použitie.pdf

 • Oznam zo 7.9.2021 (Samotesty)

  Dňa 8. 9. 2021 v čase od 7.30 hod. do 16.30 hod. si rodičia žiakov môžu vyzdvihnúť v areáli školy (v altánku pri II. budove) samotesty, ktoré si objednali u triednych učiteľov.

 • Oznam zo 7.9.2021

  Dňa 8. 9. 2021 (streda) sa z technických príčin nebude v školskej jedálni variť. ŠKD bude fungovať v normálnom režime.

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Oznam z 3.9.2021

  Z dôvodu prerušenia dodávky elektrickej energie nebude dňa 8.9.2021 / t.j. streda/ školská jedáleň v prevádzke.

 • Pokyny k stravovaniu v školskej jedálni od 3.9.2021

  Pokyny k stravovaniu v školskej jedálni:

  Pokyny k stravovaniu v školskej jedálni od 3.9.2021.pdf

 • Oznam pre rodičov prvákov

  Milí rodičia, prosíme, aby ste dňa 2.9.2021, prvý školský deň, prišli s dieťaťom na 8:00 hod. do svojej novej triedy (jedno dieťa môže sprevádzať jeden rodič).

  Prineste si so sebou vlastné pero, dieťa aktovku.

  Poprosíme o dodržiavanie hygienických opatrení (prekrytie horných dýchacích ciest dieťaťa aj rodiča).

  Pomôcky do 1.ročníka sú k nahliadnutiu TU Pomôcky pre 1. ročník

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022

  Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční dňa 2.9.2021 o 8:00 v triedach.

 • OZNAM z 23.8.2021

  Vážení rodičia!

  Pred začatím školského roka 2021/2022 Ministerstvo školstva SR ponúka dve možnosti dobrovoľného testovania žiakov:

  1. testovanie kloktacími PCR testami na začiatku školského roka v škole

  2. domáce samotestovanie, keď žiak získa 1 balenie s 25 testami a 25 odberovými tyčinkami a bude sa testovať doma 2-krát do týždňa.

  Záujem o testovanie je potrebné nahlásiť prostredníctvom triednych učiteľov do 25. 8. 2021.

   /Triedni učitelia vás budú kontaktovať./

 • VÝZVA PRE RODIČOV: Stravovanie v školských jedálňach od 1. 9. 2021

  Od 1.8.2021 bude ukončené plošné poskytovanie dotácií na stravu v ZŠ a v poslednom ročníku materských škôl, tzv. predškolákov tak, ako sme ho poznali doteraz, no v MŠ bude dobiehať podľa pôvodných pravidiel do konca augusta 2021.

  Pre včasné zabezpečenie novelizovaného znenia príslušných ustanovení zákona o dotáciách a získanie dotácie – príspevku na stravovanie - vo výške 1,30 €/dieťa/žiaka za každý deň, v ktorom sa zúčastní vyučovania, žiadame rodičovskú verejnosť o súčinnosť a spoluprácu pri evidencii a sumarizácii údajov, z ktorých následne pripravíme podklady na schválenie potrebnej výšky príspevku (dotácie) v ÚPSVR pre školský rok 2021/2022. Bez takejto vzájomnej spolupráce sa nám to však nepodarí.

  Dochádza k zmene okruhu oprávnených detí a dotácia sa poskytuje:

  - na dieťa, ktoré navštevuje ZŠ alebo posledný ročník MŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima.

  - na dieťa, ktoré navštevuje ZŠ alebo posledný ročník MŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu.

  Z dôvodu letných prázdnin a čerpania dovoleniek zamestnancov v ZŠ a MŠ, žiadame rodičov, ktorí spadajú do okruhu aby sa najneskôr do 30.7.2021 dostavili na sociálne oddelenie Obecného úradu Močenok.

 • OZNAM

  Stravníci, ktorí sa chcú v tomto školskom roku odhlásiť z obeda, môžu tak urobiť najneskôr do piatku 25.júna 2021 do 14,00 hod.

   

  Po tomto termíne sa už z obedov nebude dať odhlásiť.

 • Letný tábor ZUNIGA

  Prihlasovanie do anglického letného tábora ZUNIGA je predĺžené do 25.6.2021.

 • ZUNIGA anglický letný tábor 2021

 • Oznam z 30.4.2021

  Na základe Usmernenia MŠVVaŠ SR sú upravené pravidlá pre školy od 3. mája 2021. Platí podmienka pri prezenčnej výučbe, že žiak II. stupňa sa zúčastňuje vyučovania bez preukázania negatívnym testom.

  Naďalej však platí podmienka pre zákonných zástupcov žiakov I. a II. stupňa odovzdať Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti .

 • Oznam zo dňa 29.4.2021

  Na základe rozhodnutia vlády SR z 26.4.2021 sa ruší podmienka preukazovania sa negatívnym výsledkom testu na COVID-19 pre žiakov a jedného zákonného zástupcu žiaka žijúceho v spoločnej domácnosti pri navštevovaní prezenčnej formy vzdelávania.

  V praxi to znamená, že sa ruší žiakom II.stupňa ZŠ povinnosť testovať sa.

 • Oznam zo dňa 27.4.2021

  Oznamujeme, že dňa 28.4.2021 sa budú testovať kloktaním žiaci 5.,6.,7. ročníka v telocvični našej školy.

  Dňa 29.4.2021 sa tohto testovania zúčastnia žiaci 8. a 9. ročníka.

 • Oznam z 20.4.2021

  Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR žiaci 5.-7. ročníka nastupujú 26.apríla 2021 do školy na prezenčné vyučovanie. Podmienkou nástupu do školy je negatívny kloktací, antigénový alebo PCR test žiaka a tiež negatívny test jedného zákonného zástupcu.

  Dňa 21.4. a 22.4. 2021 sa v telocvični ZŠ uskutoční testovanie kloktaním žiakov 5. - 9. ročníka a triedy D2 podľa nasledovného harmonogramu:

  V stredu /21.4./ sa testuje:

   8.00 – 8.29  ........   5.A

   8.30 – 8.59  ........   5.B

   9.00 – 9.29  ........   6.A

   9.30 – 9.59  prestávka

  10.00 – 10.29  ...... 6.B

  10.30 – 10.59  ...... 7.A

  11.00 – 11.29  ...... 7.B

  Vo štvrtok /22.4./ sa testuje:

  8.00 – 8.29  ...........8.A

  8.30 – 8.59  .......... 8.B

  9.00 – 9.29  ...........9.A

  9.30 – 9.59  .......... 9.B

  10.00 – 10.30  ...... D2

  Pripájame Informacný list k testovaniu žiakov na skolach-pre rodicov, kde je postup na získanie personalizovaného výsledku testu jeho dieťaťa.

  Inštruktážne video pre žiakov k testovaniu kloktaním:www.testujemeskoly.sk/

  Žiaci 5.,6. a 7. ročníka MUSIA na testovanie priniesť vyplnené tlačivá Súhlas dotknutej osoby Zber údajov.

  V pondelok 26.4.2021 MUSIA všetci žiaci 5. -9. ročníka a triedy D2 pri nástupe do školy odovzdať:

  a/ Čestné vyhlásenie vyplnené zákonným zástupcom,

  b/ kópiu testu zákonného zástupcu,

  c/ kópiu oznámenia o výsledku testovania kloktaním žiaka, resp. kópiu negatívneho testu žiaka.

  Výnimky  z dokladania negatívneho testu zákonného zástupcu/ žiaka sú platné.

 • Oznam - stravovanie

  Žiaci 5.6.a 7. ročníka, ktorí boli v septembri 2020 prihlásení na obedy, od 26.4.2021 pokračujú v stravovaní aj naďalej. V prípade, ak sa chcú odhlásiť, môžu tak urobiť najneskôr do piatka 23.4.2021 do 14,00 hod. na t.č. 037 7781352.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Školská 1699/23, Močenok
  Školská 1699/23
  951 31 Močenok
 • Základná škola: +421 x 037 6552894

Fotogaléria