CVČ Slniečko - krúžky

Ponuka krúžkov v školskom roku 2018/2019

P.č.

Názov krúžku

Meno pedagóga

1.

Gymnasticko-pohybový – 1. stupeň

Mgr. Borecká, Mgr. Bachratá

2.

Hádzanársky krúžok – 1. stupeň + 5. ročník

PaedDr. Sklenárová

3.

Mladý zdravotník od 3. po 9. ročník

Mgr. Brzová

4.

Futbalový krúžok – 1.- 3. ročník

Mgr. Žiška

5.

Futbalový krúžok – 4.,5.,6. ročník

Mgr. Vrba

6.

Akvaristicko-teraristický

Mgr. Lacko

7.

Šikovné ruky

p. Dičérová

8.

Miš-Maš

Mgr. Lacko

9.

Mladý poľovník

p. Pápay

10.

Karate

p. Móry

11.

Malý futbal – II. stupeň

Mgr. Čiernik

12.

Futbal dievčatá

Mgr. Čiernik

13.

Florbal chlapci

Mgr. Čiernik

14.

Gymnastika II. stupeň

Mgr. Čiernik

15.

Práca s počítačom - 5.- 9. ročník

Mgr. Pápayová

16.

Matematický krúžok pre 9.a

PaedDr. Kabátová

17.

Matematický krúžok pre 9.b

PaedDr. Kabátová

18.

Krúžok SJL pre 9.a

Mgr. Novelinka

19.

Krúžok SJL pre 9.b

Mgr. Novelinka

20.

Hráme sa s počítačom – 1. stupeň

Mgr. Lašticová

 

Žiaci sa môžu prihlásiť u svojho triedneho učiteľa do 7. septembra 2018.

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Školská 1699/23, Močenok
    Školská 1699/23
    951 31 Močenok
  • Základná škola: +421 x 037 6552894

Fotogaléria